10:00

2023-12-03 10:00:00

20°C

  71%
2 ΝΑ

7:00

2023-12-03 07:00:00

20°C

  72%
3 ΝΑ

4:00

2023-12-03 04:00:00

20°C

  76%
  3 Ν

1:00

2023-12-03 01:00:00

20°C

  79%
4 ΝΑ

22:00

2023-12-03 22:00:00

19°C

  73%
2 ΝΑ

19:00

2023-12-03 19:00:00

20°C

  69%
  2 Ν

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ