Καιρός
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C
Τετάρτη - 7/3/2018
ΛΕΥΚΑΔΑ 13°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Παρασκευή - 13/7/2018
ΣΕΡΡΕΣ 37°C
Τετάρτη - 3/10/2018
ΠΥΡΓΟΣ 23°C