Καιρός
Σάββατο - 29/4/2017
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21°C
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24°C
ΧΑΝΙΑ 23°C
Τρίτη - 6/2/2018
ΑΙΓΙΟ 14°C