Καιρός
Παρασκευή - 22/6/2018
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 33°C
ΛΑΜΙΑ 31°C
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 34°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31°C
ΒΟΛΟΣ 31°C
Σάββατο - 23/6/2018
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30°C
ΛΑΜΙΑ 30°C
ΠΑΤΡΑ 26°C
ΛΑΡΙΣΑ 32°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20°C
ΒΟΛΟΣ 31°C
Κυριακή - 24/6/2018
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 22°C
ΛΑΜΙΑ 22°C
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22°C
ΒΟΛΟΣ 21°C
Δευτέρα - 25/6/2018
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 23°C
ΛΑΜΙΑ 24°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΛΑΡΙΣΑ 26°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26°C
ΒΟΛΟΣ 25°C
Τετάρτη - 27/6/2018
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 23°C
ΛΑΜΙΑ 23°C
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΛΑΡΙΣΑ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22°C
ΒΟΛΟΣ 25°C