Καιρός
Τρίτη - 25/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 20°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 14°C
Τετάρτη - 26/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΛΑΡΙΣΑ 20°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 14°C
Πέμπτη - 27/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22°C
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΛΑΡΙΣΑ 20°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 17°C
Παρασκευή - 28/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΛΑΡΙΣΑ 20°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 19°C
Σάββατο - 29/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 23°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 21°C
Κυριακή - 30/9/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΠΑΤΡΑ 21°C
ΛΑΡΙΣΑ 23°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 19°C