Καιρός
Δευτέρα - 11/12/2017
ΘΗΒΑ 14°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13°C
ΠΑΤΡΑ 13°C
ΛΑΡΙΣΑ 11°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 20°C
Τρίτη - 12/12/2017
ΘΗΒΑ 16°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14°C
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΛΑΡΙΣΑ 13°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 17°C
Τετάρτη - 13/12/2017
ΘΗΒΑ 16°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΠΑΤΡΑ 14°C
ΛΑΡΙΣΑ 15°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 18°C
Πέμπτη - 14/12/2017
ΘΗΒΑ 17°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΠΑΤΡΑ 15°C
ΛΑΡΙΣΑ 16°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 19°C
Παρασκευή - 15/12/2017
ΘΗΒΑ 15°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14°C
ΠΑΤΡΑ 15°C
ΛΑΡΙΣΑ 14°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 20°C
Σάββατο - 16/12/2017
ΘΗΒΑ 16°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΠΑΤΡΑ 18°C
ΛΑΡΙΣΑ 13°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 21°C