Καιρός
Τρίτη - 29/9/2020
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26°C
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΛΑΡΙΣΑ 27°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 19°C
Τετάρτη - 30/9/2020
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΛΑΡΙΣΑ 26°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 18°C
Πέμπτη - 1/10/2020
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΛΑΡΙΣΑ 28°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 20°C
Παρασκευή - 2/10/2020
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΛΑΡΙΣΑ 28°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 22°C
Σάββατο - 3/10/2020
ΠΑΤΡΑ 29°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΠΑΤΡΑ 29°C
ΛΑΡΙΣΑ 29°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 26°C
Κυριακή - 4/10/2020
ΠΑΤΡΑ 35°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26°C
ΠΑΤΡΑ 35°C
ΛΑΡΙΣΑ 29°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 28°C