Καιρός
Τετάρτη - 30/9/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22°C
ΣΑΜΟΣ 25°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 24°C
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25°C
Πέμπτη - 1/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΣΑΜΟΣ 26°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 25°C
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26°C
Παρασκευή - 2/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΣΑΜΟΣ 27°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 24°C
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26°C
Σάββατο - 3/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΣΑΜΟΣ 28°C
ΝΑΥΠΛΙΟ 25°C
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26°C
Κυριακή - 4/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26°C
ΣΑΜΟΣ 31°C
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27°C