Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Παρασκευή - 23/6/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 19°C
Σάββατο - 24/6/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 19°C
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C