Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 16°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 19°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 30/7/2017
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 31/7/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 17°C