Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 11°C
Δευτέρα - 25/9/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 26/9/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Τετάρτη - 27/9/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 11°C
Πέμπτη - 28/9/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 8°C
Παρασκευή - 29/9/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C