Καιρός
Παρασκευή - 20/10/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 23°C
ΛΑΡΙΣΑ 27°C
ΠΑΤΡΑ 22°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C