Καιρός
Παρασκευή - 23/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΠΑΤΡΑ 30°C
Σάββατο - 24/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 36°C
ΠΑΤΡΑ 30°C
Κυριακή - 25/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
ΠΑΤΡΑ 32°C
Δευτέρα - 26/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33°C
ΠΑΤΡΑ 32°C
Τρίτη - 27/6/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
ΠΑΤΡΑ 33°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C