Καιρός
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Δευτέρα - 29/11/2021
13°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Τρίτη - 30/11/2021
Βράδυ 9°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 11°C
Τετάρτη - 1/12/2021
Βράδυ 2°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 12°C
Πέμπτη - 2/12/2021
Βράδυ 4°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 15°C
Παρασκευή - 3/12/2021
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Σάββατο - 4/12/2021
Βράδυ 11°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C