Καιρός
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Παρασκευή - 10/7/2020
20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Σάββατο - 11/7/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 28°C
Κυριακή - 12/7/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Δευτέρα - 13/7/2020
Βράδυ 21°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 29°C
Τρίτη - 14/7/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Τετάρτη - 15/7/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 28°C
Πέμπτη - 16/7/2020
Βράδυ 20°C