Καιρός
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Παρασκευή - 22/3/2019
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 23/3/2019
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 13°C
Κυριακή - 24/3/2019
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 14°C
Δευτέρα - 25/3/2019
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 26/3/2019
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C
Τετάρτη - 27/3/2019
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 12°C