Καιρός
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Δευτέρα - 11/12/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 8°C
Τρίτη - 12/12/2017
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 11°C
Τετάρτη - 13/12/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 12°C
Πέμπτη - 14/12/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 11°C
Παρασκευή - 15/12/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 11°C