Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τρίτη - 27/10/2020
14°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 28/10/2020
Βράδυ 14°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 16°C
Πέμπτη - 29/10/2020
Βράδυ 14°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 22°C
Παρασκευή - 30/10/2020
Βράδυ 11°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 21°C
Σάββατο - 31/10/2020
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 18°C
Κυριακή - 1/11/2020
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 19°C