Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τρίτη - 11/12/2018
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C
Τετάρτη - 12/12/2018
Πρωί -1°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C
Πέμπτη - 13/12/2018
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 5°C
Παρασκευή - 14/12/2018
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 15/12/2018
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 6°C