Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Παρασκευή - 19/4/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Σάββατο - 20/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Κυριακή - 21/4/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 22/4/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 15°C
Τρίτη - 23/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Τετάρτη - 24/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 17°C