Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Παρασκευή - 15/12/2017
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 8°C
Σάββατο - 16/12/2017
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 11°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Μεσημέρι 9°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 3°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 2°C