Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Σάββατο - 12/6/2021
19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 13/6/2021
Βράδυ 20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 30°C
Δευτέρα - 14/6/2021
Βράδυ 23°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 29°C
Τρίτη - 15/6/2021
Βράδυ 22°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 28°C
Τετάρτη - 16/6/2021
Βράδυ 16°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Πέμπτη - 17/6/2021
Βράδυ 19°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 31°C