Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Σάββατο - 24/3/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 25/3/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 10°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 12°C
Τετάρτη - 28/3/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Πέμπτη - 29/3/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 13°C