Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Παρασκευή - 22/6/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 23/6/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 24/6/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 21°C
Δευτέρα - 25/6/2018
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 18°C
Τρίτη - 26/6/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 27/6/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 22°C