Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τρίτη - 24/5/2022
20°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 25/5/2022
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 22°C
Πέμπτη - 26/5/2022
Βράδυ 29°C
Μεσημέρι 32°C
Παρασκευή - 27/5/2022
Βράδυ 23°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 31°C
Σάββατο - 28/5/2022
Βράδυ 20°C
Μεσημέρι 28°C