Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τρίτη - 25/9/2018
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 17°C
Τετάρτη - 26/9/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 19°C
Πέμπτη - 27/9/2018
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C
Παρασκευή - 28/9/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 19°C
Σάββατο - 29/9/2018
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 30/9/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 19°C