Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κυριακή - 15/9/2019
23°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 23°C
Δευτέρα - 16/9/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 27°C
Τρίτη - 17/9/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Τετάρτη - 18/9/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Πέμπτη - 19/9/2019
Βράδυ 21°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 28°C
Παρασκευή - 20/9/2019
Βράδυ 21°C