Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παρασκευή - 18/1/2019
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 19/1/2019
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 7°C
Κυριακή - 20/1/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 21/1/2019
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 7°C
Τρίτη - 22/1/2019
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 8°C
Τετάρτη - 23/1/2019
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 9°C