Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πέμπτη - 21/3/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Παρασκευή - 22/3/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 23/3/2019
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 13°C
Κυριακή - 24/3/2019
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Δευτέρα - 25/3/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 26/3/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 14°C