Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Παρασκευή - 15/12/2017
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 10°C
Σάββατο - 16/12/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 13°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 5°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 1°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C