Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα - 21/5/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Τρίτη - 22/5/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Τετάρτη - 23/5/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 19°C
Πέμπτη - 24/5/2018
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 25/5/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 26/5/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 24°C