Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Παρασκευή - 10/7/2020
22°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 11/7/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C
Κυριακή - 12/7/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 35°C
Δευτέρα - 13/7/2020
Βράδυ 25°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 34°C
Τρίτη - 14/7/2020
Βράδυ 22°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Τετάρτη - 15/7/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Πέμπτη - 16/7/2020
Βράδυ 21°C