Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Δευτέρα - 21/5/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 22/5/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 22°C
Τετάρτη - 23/5/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 22°C
Πέμπτη - 24/5/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 25/5/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Σάββατο - 26/5/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 22°C