Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Τρίτη - 19/10/2021
11°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 12°C
Τετάρτη - 20/10/2021
Βράδυ 10°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 18°C
Πέμπτη - 21/10/2021
Βράδυ 7°C
Μεσημέρι 19°C
Παρασκευή - 22/10/2021
Βράδυ 10°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 20°C
Σάββατο - 23/10/2021
Βράδυ 11°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 20°C