Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Παρασκευή - 24/5/2019
18°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 19°C
Σάββατο - 25/5/2019
Βράδυ 17°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 28°C
Κυριακή - 26/5/2019
Βράδυ 17°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Δευτέρα - 27/5/2019
Βράδυ 19°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 24°C
Τρίτη - 28/5/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 29/5/2019
Βράδυ 19°C