Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Σάββατο - 24/3/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 7°C
Κυριακή - 25/3/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 8°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 10°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Τετάρτη - 28/3/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 10°C
Πέμπτη - 29/3/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C