Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Τρίτη - 23/1/2018
Μεσημέρι 5°C
Βράδυ 1°C
Τετάρτη - 24/1/2018
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 1°C
Πέμπτη - 25/1/2018
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 0°C
Παρασκευή - 26/1/2018
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 1°C
Σάββατο - 27/1/2018
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 1°C
Κυριακή - 28/1/2018
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 1°C