Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Τρίτη - 25/9/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Τετάρτη - 26/9/2018
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 12°C
Πέμπτη - 27/9/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 28/9/2018
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 29/9/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 30/9/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 20°C