Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Παρασκευή - 22/3/2019
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 23/3/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 24/3/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 11°C
Δευτέρα - 25/3/2019
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 26/3/2019
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 9°C
Τετάρτη - 27/3/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 8°C