Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Δευτέρα - 16/7/2018
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 26°C
Τρίτη - 17/7/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 27°C
Τετάρτη - 18/7/2018
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 27°C
Πέμπτη - 19/7/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 20/7/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 21/7/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 28°C