Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Κυριακή - 18/11/2018
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 19/11/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 7°C
Τρίτη - 20/11/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 11°C
Τετάρτη - 21/11/2018
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 11°C
Πέμπτη - 22/11/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 11°C
Παρασκευή - 23/11/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 9°C