Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Δευτέρα - 24/2/2020
4°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 25/2/2020
Βράδυ 3°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 12°C
Τετάρτη - 26/2/2020
Βράδυ 4°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 13°C
Πέμπτη - 27/2/2020
Βράδυ 6°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 12°C
Παρασκευή - 28/2/2020
Βράδυ 1°C
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 11°C
Σάββατο - 29/2/2020
Βράδυ 3°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 14°C