Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Σάββατο - 25/11/2017
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 8°C
Κυριακή - 26/11/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 5°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 2°C
Τετάρτη - 29/11/2017
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 4°C