Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Παρασκευή - 31/3/2023
5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Σάββατο - 1/4/2023
Βράδυ 8°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 17°C
Κυριακή - 2/4/2023
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 18°C
Δευτέρα - 3/4/2023
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 11°C
Τρίτη - 4/4/2023
Βράδυ 7°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C
Τετάρτη - 5/4/2023
Βράδυ 4°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 5°C
Πέμπτη - 6/4/2023
Βράδυ 5°C