Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Τετάρτη - 28/7/2021
26°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 39°C
Βράδυ 31°C
Πέμπτη - 29/7/2021
Βράδυ 27°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 40°C
Παρασκευή - 30/7/2021
Βράδυ 29°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 41°C
Σάββατο - 31/7/2021
Βράδυ 28°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 42°C
Κυριακή - 1/8/2021
Βράδυ 29°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 42°C
Δευτέρα - 2/8/2021
Βράδυ 29°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 42°C