Καιρός
ΣΕΡΡΕΣ
Παρασκευή - 14/5/2021
17°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Σάββατο - 15/5/2021
Βράδυ 18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 17°C
Κυριακή - 16/5/2021
Βράδυ 14°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 26°C
Δευτέρα - 17/5/2021
Βράδυ 17°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 29°C
Τρίτη - 18/5/2021
Βράδυ 19°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 32°C
Τετάρτη - 19/5/2021
Βράδυ 20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C