Καιρός
ΚΟΖΑΝΗ
Παρασκευή - 24/11/2017
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 5°C
Σάββατο - 25/11/2017
Μεσημέρι 11°C
Κυριακή - 26/11/2017
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 7°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 3°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 4°C
Βράδυ 0°C
Τετάρτη - 29/11/2017
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 1°C