Καιρός
ΒΟΛΟΣ
Δευτέρα - 23/4/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 16°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 17°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C
Πέμπτη - 26/4/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 17°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 28/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C