Καιρός
ΒΟΛΟΣ
Τρίτη - 23/1/2018
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 7°C
Τετάρτη - 24/1/2018
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 6°C
Πέμπτη - 25/1/2018
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 3°C
Παρασκευή - 26/1/2018
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 3°C
Σάββατο - 27/1/2018
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 6°C
Κυριακή - 28/1/2018
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 6°C