Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Σάββατο - 25/11/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 14°C
Κυριακή - 26/11/2017
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 10°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 9°C