Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Παρασκευή - 19/4/2019
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 20/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 21/4/2019
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Δευτέρα - 22/4/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Τρίτη - 23/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Τετάρτη - 24/4/2019
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C