Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Τετάρτη - 17/7/2024
29°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 33°C
Πέμπτη - 18/7/2024
Βράδυ 29°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 35°C
Παρασκευή - 19/7/2024
Βράδυ 30°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 35°C
Σάββατο - 20/7/2024
Βράδυ 29°C
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Κυριακή - 21/7/2024
Βράδυ 29°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Δευτέρα - 22/7/2024
Βράδυ 28°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Τρίτη - 23/7/2024
Βράδυ 28°C
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Τετάρτη - 24/7/2024
Βράδυ 28°C