Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Δευτέρα - 23/4/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 19°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 19°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C