Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Σάββατο - 16/12/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 12°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 4°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 5°C
Βράδυ 2°C
Πέμπτη - 21/12/2017
Πρωί 0°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 2°C