Καιρός
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δευτέρα - 20/11/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 5°C
Τρίτη - 21/11/2017
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 5°C
Τετάρτη - 22/11/2017
Μεσημέρι 12°C
Πέμπτη - 23/11/2017
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 9°C
Παρασκευή - 24/11/2017
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 8°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 12°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 25°C