Καιρός
ΑΙΓΙΝΙΟ
Τρίτη - 23/1/2018
Μεσημέρι 5°C
Βράδυ 2°C
Τετάρτη - 24/1/2018
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 5°C
Πέμπτη - 25/1/2018
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 1°C
Παρασκευή - 26/1/2018
Μεσημέρι 7°C
Σάββατο - 27/1/2018
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 4°C
Κυριακή - 28/1/2018
Μεσημέρι 7°C