Καιρός
ΑΙΓΙΝΙΟ
Παρασκευή - 24/5/2019
19°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 25/5/2019
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Κυριακή - 26/5/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 23°C
Δευτέρα - 27/5/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 19°C
Τρίτη - 28/5/2019
Βράδυ 16°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Τετάρτη - 29/5/2019
Βράδυ 18°C