Καιρός
ΣΙΝΔΟΣ
Δευτέρα - 11/12/2017
Πρωί 1°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 5°C
Τρίτη - 12/12/2017
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 6°C
Τετάρτη - 13/12/2017
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 7°C
Πέμπτη - 14/12/2017
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 9°C
Παρασκευή - 15/12/2017
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 8°C