Καιρός
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
Παρασκευή - 9/12/2022
12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 10/12/2022
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 15°C
Κυριακή - 11/12/2022
Βράδυ 16°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 17°C
Δευτέρα - 12/12/2022
Βράδυ 11°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Τρίτη - 13/12/2022
Βράδυ 12°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 10°C
Τετάρτη - 14/12/2022
Βράδυ 3°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 11°C