Καιρός
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
Παρασκευή - 30/7/2021
26°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 38°C
Βράδυ 30°C
Σάββατο - 31/7/2021
Βράδυ 26°C
Μεσημέρι 39°C
Κυριακή - 1/8/2021
Βράδυ 26°C
Πρωί 32°C
Μεσημέρι 39°C
Δευτέρα - 2/8/2021
Βράδυ 27°C
Πρωί 33°C
Μεσημέρι 40°C
Τρίτη - 3/8/2021
Βράδυ 29°C
Πρωί 33°C
Μεσημέρι 41°C
Τετάρτη - 4/8/2021
Βράδυ 28°C
Πρωί 32°C
Μεσημέρι 39°C