Καιρός
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
Τετάρτη - 27/1/2021
5°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 5°C
Πέμπτη - 28/1/2021
Βράδυ 3°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 7°C
Παρασκευή - 29/1/2021
Βράδυ 3°C
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 11°C
Σάββατο - 30/1/2021
Βράδυ 10°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 13°C
Κυριακή - 31/1/2021
Βράδυ 5°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 13°C
Δευτέρα - 1/2/2021
Βράδυ 8°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 15°C