Καιρός
ΑΡΝΑΙΑ
Παρασκευή - 24/5/2019
16°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Σάββατο - 25/5/2019
Βράδυ 14°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Κυριακή - 26/5/2019
Βράδυ 13°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 22°C
Δευτέρα - 27/5/2019
Βράδυ 15°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 18°C
Τρίτη - 28/5/2019
Βράδυ 15°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Τετάρτη - 29/5/2019
Βράδυ 13°C