Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δευτέρα - 24/6/2019
26°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 29°C
Τρίτη - 25/6/2019
Βράδυ 27°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 26/6/2019
Βράδυ 26°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 29°C
Πέμπτη - 27/6/2019
Βράδυ 25°C
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 29°C
Παρασκευή - 28/6/2019
Βράδυ 26°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 31°C
Σάββατο - 29/6/2019
Βράδυ 25°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 33°C