Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Δευτέρα - 14/10/2019
19°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Τρίτη - 15/10/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Τετάρτη - 16/10/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Πέμπτη - 17/10/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 24°C
Παρασκευή - 18/10/2019
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Σάββατο - 19/10/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Κυριακή - 20/10/2019
Βράδυ 18°C