Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή - 23/2/2024
11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 24/2/2024
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Κυριακή - 25/2/2024
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Δευτέρα - 26/2/2024
Βράδυ 13°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 12°C
Τρίτη - 27/2/2024
Βράδυ 11°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Τετάρτη - 28/2/2024
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Πέμπτη - 29/2/2024
Βράδυ 13°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Παρασκευή - 1/3/2024
Βράδυ 14°C