Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κυριακή - 5/2/2023
10°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 7°C
Δευτέρα - 6/2/2023
Βράδυ 6°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 6°C
Τρίτη - 7/2/2023
Βράδυ 5°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 7°C
Τετάρτη - 8/2/2023
Βράδυ 5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 7°C
Πέμπτη - 9/2/2023
Βράδυ 6°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 9°C
Παρασκευή - 10/2/2023
Βράδυ 7°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 9°C
Σάββατο - 11/2/2023
Βράδυ 7°C