Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τρίτη - 25/9/2018
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 23°C
Τετάρτη - 26/9/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 21°C
Πέμπτη - 27/9/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 28/9/2018
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 29/9/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 30/9/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C