Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πέμπτη - 21/2/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Παρασκευή - 22/2/2019
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 23/2/2019
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 24/2/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 7°C