Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τετάρτη - 5/10/2022
21°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Πέμπτη - 6/10/2022
Βράδυ 20°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Παρασκευή - 7/10/2022
Βράδυ 21°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Σάββατο - 8/10/2022
Βράδυ 20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Κυριακή - 9/10/2022
Βράδυ 20°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Δευτέρα - 10/10/2022
Βράδυ 16°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Τρίτη - 11/10/2022
Βράδυ 18°C