Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κυριακή - 10/12/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 16°C
Δευτέρα - 11/12/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Τρίτη - 12/12/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 15°C
Τετάρτη - 13/12/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 13°C
Πέμπτη - 14/12/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Παρασκευή - 15/12/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C