Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τετάρτη - 27/5/2020
17°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 18°C
Πέμπτη - 28/5/2020
Βράδυ 17°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Παρασκευή - 29/5/2020
Βράδυ 16°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Σάββατο - 30/5/2020
Βράδυ 19°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Κυριακή - 31/5/2020
Βράδυ 18°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 23°C
Δευτέρα - 1/6/2020
Βράδυ 18°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 24°C
Τρίτη - 2/6/2020
Βράδυ 19°C