Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή - 19/4/2019
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 20/4/2019
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Κυριακή - 21/4/2019
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 14°C
Δευτέρα - 22/4/2019
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 15°C
Τρίτη - 23/4/2019
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 20°C
Τετάρτη - 24/4/2019
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 22°C