Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Σάββατο - 16/12/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 10°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 5°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 4°C
Πέμπτη - 21/12/2017
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 2°C