Καιρός
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Σάββατο - 16/12/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 14°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 12°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 10°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 6°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 7°C
Πέμπτη - 21/12/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 8°C