Καιρός
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Δευτέρα - 10/8/2020
24°C
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 25°C
Τρίτη - 11/8/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 12/8/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Πέμπτη - 13/8/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 30°C
Παρασκευή - 14/8/2020
Βράδυ 22°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 30°C
Σάββατο - 15/8/2020
Βράδυ 21°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 30°C
Κυριακή - 16/8/2020
Βράδυ 21°C