Καιρός
ΝΑΞΟΣ
Κυριακή - 25/10/2020
17°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Δευτέρα - 26/10/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 21°C
Τρίτη - 27/10/2020
Βράδυ 16°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Τετάρτη - 28/10/2020
Βράδυ 17°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 19°C
Πέμπτη - 29/10/2020
Βράδυ 17°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 19°C
Παρασκευή - 30/10/2020
Βράδυ 18°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 19°C