Καιρός
ΝΑΞΟΣ
Κυριακή - 26/1/2020
10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 11°C
Δευτέρα - 27/1/2020
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Τρίτη - 28/1/2020
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C
Τετάρτη - 29/1/2020
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Πέμπτη - 30/1/2020
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 15°C
Παρασκευή - 31/1/2020
Βράδυ 8°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 11°C