Καιρός
ΝΑΞΟΣ
Σάββατο - 14/12/2019
13°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 15/12/2019
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Δευτέρα - 16/12/2019
Βράδυ 11°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Τρίτη - 17/12/2019
Βράδυ 13°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 14°C
Τετάρτη - 18/12/2019
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Πέμπτη - 19/12/2019
Βράδυ 11°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 15°C