Καιρός
ΝΑΞΟΣ
Παρασκευή - 15/1/2021
13°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 16/1/2021
Βράδυ 6°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Κυριακή - 17/1/2021
Βράδυ 5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 6°C
Δευτέρα - 18/1/2021
Βράδυ 3°C
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 6°C
Τρίτη - 19/1/2021
Βράδυ 1°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 5°C
Τετάρτη - 20/1/2021
Βράδυ 4°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 6°C