Καιρός
ΝΑΞΟΣ
Πέμπτη - 13/8/2020
24°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 14/8/2020
Βράδυ 24°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Σάββατο - 15/8/2020
Βράδυ 22°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Κυριακή - 16/8/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 25°C
Δευτέρα - 17/8/2020
Βράδυ 22°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 25°C
Τρίτη - 18/8/2020
Βράδυ 23°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Τετάρτη - 19/8/2020
Βράδυ 22°C