Καιρός
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σάββατο - 25/11/2017
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 26/11/2017
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 8°C
Τετάρτη - 29/11/2017
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 7°C