Καιρός
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τρίτη - 23/1/2018
Μεσημέρι 2°C
Τετάρτη - 24/1/2018
Μεσημέρι 0°C
Βράδυ 1°C
Πέμπτη - 25/1/2018
Μεσημέρι 2°C
Παρασκευή - 26/1/2018
Μεσημέρι 4°C
Βράδυ 0°C
Σάββατο - 27/1/2018
Μεσημέρι 4°C
Κυριακή - 28/1/2018
Μεσημέρι 5°C