Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Κυριακή - 18/11/2018
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 4°C
Βράδυ 6°C
Δευτέρα - 19/11/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 8°C
Τρίτη - 20/11/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 10°C
Τετάρτη - 21/11/2018
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Πέμπτη - 22/11/2018
Μεσημέρι 13°C