Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Δευτέρα - 18/10/2021
8°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 19/10/2021
Βράδυ 8°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Τετάρτη - 20/10/2021
Βράδυ 9°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 15°C
Πέμπτη - 21/10/2021
Μεσημέρι 6°C
Παρασκευή - 22/10/2021
Μεσημέρι 4°C
Πρωί 10°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 23/10/2021
Βράδυ 5°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 17°C