Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Παρασκευή - 22/1/2021
7°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 7°C
Σάββατο - 23/1/2021
Βράδυ 7°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 9°C
Κυριακή - 24/1/2021
Βράδυ 5°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 8°C
Δευτέρα - 25/1/2021
Βράδυ 8°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 7°C
Τρίτη - 26/1/2021
Βράδυ 0°C
Πρωί -2°C
Μεσημέρι 4°C