Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Παρασκευή - 17/8/2018
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 18/8/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 20°C
Κυριακή - 19/8/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 20°C
Δευτέρα - 20/8/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 20°C
Τρίτη - 21/8/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 20°C
Τετάρτη - 22/8/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 20°C