Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Κυριακή - 3/12/2023
11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Δευτέρα - 4/12/2023
Βράδυ 9°C
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 11°C
Τρίτη - 5/12/2023
Βράδυ 6°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Τετάρτη - 6/12/2023
Βράδυ 6°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 9°C
Πέμπτη - 7/12/2023
Βράδυ 5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C
Παρασκευή - 8/12/2023
Βράδυ 4°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 9°C
Σάββατο - 9/12/2023
Βράδυ 4°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 9°C
Κυριακή - 10/12/2023
Βράδυ 7°C