Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Σάββατο - 25/11/2017
Μεσημέρι 10°C
Κυριακή - 26/11/2017
Μεσημέρι 8°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Μεσημέρι 7°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 8°C