Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Τετάρτη - 25/11/2020
4°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 5°C
Βράδυ 2°C
Πέμπτη - 26/11/2020
Βράδυ 2°C
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 9°C
Παρασκευή - 27/11/2020
Βράδυ 4°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 14°C
Σάββατο - 28/11/2020
Πρωί 0°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 2°C
Κυριακή - 29/11/2020
Βράδυ 0°C
Πρωί 3°C
Μεσημέρι 12°C
Δευτέρα - 30/11/2020
Βράδυ 5°C
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 3°C