Καιρός
ΑΘΩΣ
Τετάρτη - 29/5/2024
19°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 20°C
Πέμπτη - 30/5/2024
Βράδυ 19°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 20°C
Παρασκευή - 31/5/2024
Βράδυ 20°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 21°C
Σάββατο - 1/6/2024
Βράδυ 20°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Κυριακή - 2/6/2024
Βράδυ 21°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Δευτέρα - 3/6/2024
Βράδυ 22°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 23°C
Τρίτη - 4/6/2024
Βράδυ 24°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 23°C
Τετάρτη - 5/6/2024
Βράδυ 24°C