Καιρός
ΑΘΩΣ
Τρίτη - 19/10/2021
11°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 20/10/2021
Βράδυ 12°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 16°C
Πέμπτη - 21/10/2021
Βράδυ 9°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Παρασκευή - 22/10/2021
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 23/10/2021
Βράδυ 11°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 20°C