Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 23/4/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Πέμπτη - 26/4/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 28/4/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C