Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 17/2/2019
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 8°C
Δευτέρα - 18/2/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 19/2/2019
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 20/2/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 13°C
Πέμπτη - 21/2/2019
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Παρασκευή - 22/2/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C