Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 5/12/2022
11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 12°C
Τρίτη - 6/12/2022
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 15°C
Τετάρτη - 7/12/2022
Βράδυ 10°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Πέμπτη - 8/12/2022
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 18°C
Παρασκευή - 9/12/2022
Βράδυ 15°C
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 17°C
Σάββατο - 10/12/2022
Βράδυ 17°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 19°C