Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 31/3/2023
10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Σάββατο - 1/4/2023
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 18°C
Κυριακή - 2/4/2023
Βράδυ 15°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 17°C
Δευτέρα - 3/4/2023
Βράδυ 14°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Τρίτη - 4/4/2023
Βράδυ 12°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 9°C
Τετάρτη - 5/4/2023
Βράδυ 7°C
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 11°C
Πέμπτη - 6/4/2023
Βράδυ 7°C