Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 11/12/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 6°C
Βράδυ 6°C
Τετάρτη - 12/12/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 8°C
Πέμπτη - 13/12/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 8°C
Παρασκευή - 14/12/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Σάββατο - 15/12/2018
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 9°C