Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 9/12/2022
13°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 16°C
Σάββατο - 10/12/2022
Βράδυ 16°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 18°C
Κυριακή - 11/12/2022
Βράδυ 17°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 18°C
Δευτέρα - 12/12/2022
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 16°C
Τρίτη - 13/12/2022
Βράδυ 14°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 15°C
Τετάρτη - 14/12/2022
Βράδυ 9°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 13°C