Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 17/8/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Σάββατο - 18/8/2018
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Κυριακή - 19/8/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Δευτέρα - 20/8/2018
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 28°C
Τρίτη - 21/8/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Τετάρτη - 22/8/2018
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C