Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 12/11/2019
18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 13/11/2019
Βράδυ 21°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 20°C
Πέμπτη - 14/11/2019
Βράδυ 15°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 20°C
Παρασκευή - 15/11/2019
Βράδυ 16°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 22°C
Σάββατο - 16/11/2019
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 18°C