Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 15/1/2021
5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 7°C
Σάββατο - 16/1/2021
Βράδυ 7°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 5°C
Κυριακή - 17/1/2021
Βράδυ 1°C
Πρωί 0°C
Μεσημέρι 3°C
Δευτέρα - 18/1/2021
Βράδυ -1°C
Πρωί -2°C
Μεσημέρι 4°C
Τρίτη - 19/1/2021
Βράδυ 2°C
Πρωί 1°C
Μεσημέρι 5°C
Τετάρτη - 20/1/2021
Βράδυ 1°C
Πρωί 1°C
Μεσημέρι 5°C