Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 11/4/2021
10°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Δευτέρα - 12/4/2021
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 18°C
Τρίτη - 13/4/2021
Βράδυ 13°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 20°C
Τετάρτη - 14/4/2021
Βράδυ 16°C
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Πέμπτη - 15/4/2021
Βράδυ 14°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 20°C
Παρασκευή - 16/4/2021
Βράδυ 13°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C