Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 20/10/2020
17°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 21/10/2020
Βράδυ 16°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 19°C
Πέμπτη - 22/10/2020
Βράδυ 16°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Παρασκευή - 23/10/2020
Βράδυ 17°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 26°C
Σάββατο - 24/10/2020
Βράδυ 18°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 27°C
Κυριακή - 25/10/2020
Βράδυ 18°C