Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 24/6/2019
29°C
Πρωί 32°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 30°C
Τρίτη - 25/6/2019
Βράδυ 29°C
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 34°C
Τετάρτη - 26/6/2019
Βράδυ 28°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Πέμπτη - 27/6/2019
Βράδυ 27°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Παρασκευή - 28/6/2019
Βράδυ 28°C
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 36°C
Σάββατο - 29/6/2019
Βράδυ 29°C
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 36°C