Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Σάββατο - 24/3/2018
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 25/3/2018
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 17°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 14°C
Τετάρτη - 28/3/2018
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 14°C
Πέμπτη - 29/3/2018
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C