Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 16/7/2018
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Τρίτη - 17/7/2018
Πρωί 32°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Τετάρτη - 18/7/2018
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 31°C
Πέμπτη - 19/7/2018
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 31°C
Παρασκευή - 20/7/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 29°C
Σάββατο - 21/7/2018
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 30°C