Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 18/1/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 9°C
Σάββατο - 19/1/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 20/1/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Δευτέρα - 21/1/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 22/1/2019
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 23/1/2019
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 11°C