Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 18/11/2018
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 16°C
Δευτέρα - 19/11/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 16°C
Τρίτη - 20/11/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 18°C
Τετάρτη - 21/11/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 17°C
Πέμπτη - 22/11/2018
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 23/11/2018
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C