Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 14/10/2019
19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 23°C
Τρίτη - 15/10/2019
Βράδυ 21°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 16/10/2019
Βράδυ 22°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 30°C
Πέμπτη - 17/10/2019
Βράδυ 22°C
Μεσημέρι 28°C
Παρασκευή - 18/10/2019
Βράδυ 22°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 29°C
Σάββατο - 19/10/2019
Βράδυ 22°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 29°C
Κυριακή - 20/10/2019
Βράδυ 21°C