Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 19/1/2020
6°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 6°C
Δευτέρα - 20/1/2020
Βράδυ 6°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 8°C
Τρίτη - 21/1/2020
Βράδυ 5°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 10°C
Τετάρτη - 22/1/2020
Βράδυ 6°C
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 12°C
Πέμπτη - 23/1/2020
Βράδυ 6°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 14°C
Παρασκευή - 24/1/2020
Βράδυ 6°C
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 9°C