Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 15/12/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Σάββατο - 16/12/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 16°C
Κυριακή - 17/12/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Δευτέρα - 18/12/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 19/12/2017
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 8°C
Τετάρτη - 20/12/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 7°C