Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 21/5/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 24°C
Τρίτη - 22/5/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Τετάρτη - 23/5/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 27°C
Πέμπτη - 24/5/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 25/5/2018
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 26°C
Σάββατο - 26/5/2018
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 25°C