Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 24/5/2019
20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 22°C
Σάββατο - 25/5/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Κυριακή - 26/5/2019
Βράδυ 21°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 28°C
Δευτέρα - 27/5/2019
Βράδυ 23°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 26°C
Τρίτη - 28/5/2019
Βράδυ 23°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 29/5/2019
Βράδυ 22°C