Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 20/11/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 21/11/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 12°C
Τετάρτη - 22/11/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Πέμπτη - 23/11/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Παρασκευή - 24/11/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C