Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 10/7/2020
23°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 11/7/2020
Βράδυ 24°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Κυριακή - 12/7/2020
Βράδυ 25°C
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Δευτέρα - 13/7/2020
Βράδυ 26°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 33°C
Τρίτη - 14/7/2020
Βράδυ 27°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Τετάρτη - 15/7/2020
Βράδυ 24°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Πέμπτη - 16/7/2020
Μεσημέρι 26°C