Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 24/11/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 25/11/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 14°C
Κυριακή - 26/11/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 27/11/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 28/11/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 9°C
Τετάρτη - 29/11/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 11°C