Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Παρασκευή - 24/11/2017
Μεσημέρι 11°C
Σάββατο - 25/11/2017
Μεσημέρι 8°C
Κυριακή - 26/11/2017
Μεσημέρι 9°C
Τρίτη - 28/11/2017
Μεσημέρι 3°C