Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Παρασκευή - 30/7/2021
24°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 31/7/2021
Βράδυ 23°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Κυριακή - 1/8/2021
Βράδυ 23°C
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 33°C
Δευτέρα - 2/8/2021
Βράδυ 25°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 34°C
Τρίτη - 3/8/2021
Βράδυ 25°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 33°C
Τετάρτη - 4/8/2021
Βράδυ 24°C
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 34°C