Καιρός
ΜΕΤΣΟΒΟ
Παρασκευή - 19/4/2019
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 20/4/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 12°C
Κυριακή - 21/4/2019
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 8°C
Δευτέρα - 22/4/2019
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 8°C