Καιρός
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Παρασκευή - 23/2/2024
9°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Σάββατο - 24/2/2024
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 15°C
Κυριακή - 25/2/2024
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Δευτέρα - 26/2/2024
Βράδυ 10°C
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 10°C
Τρίτη - 27/2/2024
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Τετάρτη - 28/2/2024
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Πέμπτη - 29/2/2024
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 12°C
Παρασκευή - 1/3/2024
Βράδυ 11°C