Καιρός
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Δευτέρα - 20/11/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 21/11/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 14°C
Τετάρτη - 22/11/2017
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Πέμπτη - 23/11/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Παρασκευή - 24/11/2017
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 9°C