Καιρός
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Κυριακή - 16/12/2018
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 13°C
Δευτέρα - 17/12/2018
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 18/12/2018
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 19/12/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 9°C
Πέμπτη - 20/12/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 11°C