Καιρός
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Σάββατο - 12/6/2021
20°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 13/6/2021
Βράδυ 21°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 26°C
Δευτέρα - 14/6/2021
Βράδυ 22°C
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 28°C
Τρίτη - 15/6/2021
Βράδυ 21°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Τετάρτη - 16/6/2021
Βράδυ 21°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 26°C
Πέμπτη - 17/6/2021
Βράδυ 18°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C