Καιρός
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
Κυριακή - 11/4/2021
10°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Δευτέρα - 12/4/2021
Βράδυ 9°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 18°C
Τρίτη - 13/4/2021
Βράδυ 11°C
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 19°C
Τετάρτη - 14/4/2021
Βράδυ 14°C
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 19°C
Πέμπτη - 15/4/2021
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 17°C
Παρασκευή - 16/4/2021
Βράδυ 11°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 20°C