Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη - 18/10/2018
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 19°C
Παρασκευή - 19/10/2018
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 20/10/2018
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 16°C
Κυριακή - 21/10/2018
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 22/10/2018
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 23/10/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C