Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κυριακή - 22/9/2019
18°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 23/9/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Τρίτη - 24/9/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Τετάρτη - 25/9/2019
Βράδυ 18°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 26°C
Πέμπτη - 26/9/2019
Βράδυ 20°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Παρασκευή - 27/9/2019
Βράδυ 21°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Σάββατο - 28/9/2019
Βράδυ 20°C