Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη - 11/12/2018
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 7°C
Βράδυ 4°C
Τετάρτη - 12/12/2018
Πρωί 1°C
Μεσημέρι 8°C
Βράδυ 4°C
Πέμπτη - 13/12/2018
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 6°C
Παρασκευή - 14/12/2018
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 6°C
Σάββατο - 15/12/2018
Πρωί 6°C
Μεσημέρι 9°C
Βράδυ 7°C