Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο - 12/6/2021
22°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 13/6/2021
Βράδυ 22°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 32°C
Δευτέρα - 14/6/2021
Βράδυ 24°C
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Τρίτη - 15/6/2021
Βράδυ 20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Τετάρτη - 16/6/2021
Βράδυ 22°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 29°C
Πέμπτη - 17/6/2021
Βράδυ 23°C
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C