Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα - 23/4/2018
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 23°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 26/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 23°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 28/4/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 23°C