Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 31°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 29°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 28°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 29°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 19°C
Πέμπτη - 14/6/2018
Μεσημέρι 34°C