Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 22/6/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 28°C
Σάββατο - 23/6/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 24/6/2018
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 22°C
Δευτέρα - 25/6/2018
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 24°C
Τρίτη - 26/6/2018
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 22°C
Τετάρτη - 27/6/2018
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 23°C