Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 22/11/2019
15°C
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 23/11/2019
Βράδυ 12°C
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 14°C
Κυριακή - 24/11/2019
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 15°C
Δευτέρα - 25/11/2019
Βράδυ 12°C
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 14°C
Τρίτη - 26/11/2019
Βράδυ 11°C
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Τετάρτη - 27/11/2019
Βράδυ 10°C
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 15°C