Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη - 21/2/2018
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 10°C
Βράδυ 8°C
Πέμπτη - 22/2/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 12°C
Βράδυ 10°C
Παρασκευή - 23/2/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 11°C
Σάββατο - 24/2/2018
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Κυριακή - 25/2/2018
Πρωί 2°C
Μεσημέρι 5°C
Βράδυ 5°C