Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα - 1/6/2020
19°C
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 2/6/2020
Βράδυ 19°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Τετάρτη - 3/6/2020
Βράδυ 14°C
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Πέμπτη - 4/6/2020
Βράδυ 18°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Παρασκευή - 5/6/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Σάββατο - 6/6/2020
Βράδυ 20°C
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 28°C
Κυριακή - 7/6/2020
Βράδυ 22°C