Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 17/8/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 29°C
Σάββατο - 18/8/2018
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 31°C
Κυριακή - 19/8/2018
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 31°C
Δευτέρα - 20/8/2018
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 29°C
Τρίτη - 21/8/2018
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 27°C
Τετάρτη - 22/8/2018
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 28°C