Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη - 8/6/2023
19°C
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 9/6/2023
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Σάββατο - 10/6/2023
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 28°C
Κυριακή - 11/6/2023
Βράδυ 20°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Δευτέρα - 12/6/2023
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Τρίτη - 13/6/2023
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Τετάρτη - 14/6/2023
Βράδυ 19°C
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 24°C
Πέμπτη - 15/6/2023
Βράδυ 19°C