Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο - 24/3/2018
Πρωί 5°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 8°C
Κυριακή - 25/3/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 14°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 28/3/2018
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 12°C
Πέμπτη - 29/3/2018
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C