Καιρός
Τρίτη - 21/11/2017
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (Χ/Κ) 1°C
ΟΛΥΜΠΟΣ-1200 Μ. 3°C
Κυριακή - 4/3/2018
ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Χ/Κ) 5°C
Τετάρτη - 25/4/2018
ΣΕΛΙ (Χ/Κ) 11°C